Super n.7: VOGUE TALENTS FOR ASIA

PH. Claudio Bonoldi Studio

YOUJIA JIN FOR SC FASHION
29.02.2016
YOUJIA JIN FOR SC FASHION
ELIRAN NARGASSI FOR CANUDILO H HOLIDAYS
29.02.2016
ELIRAN NARGASSI FOR CANUDILO H HOLIDAYS
CYNTHIA&XIAO FOR YI
29.02.2016
CYNTHIA&XIAO FOR YI
ABCENSE_FOR_LE_SAUNDA
29.02.2016
ABCENSE FOR LE SAUNDA
MINIMAL TO FOR PACEBIRD
29.02.2016
MINIMAL TO FOR PACEBIRD
GAYEON LEE FOR V-GRASS
29.02.2016
GAYEON LEE FOR V-GRASS